ටෙඩි වෙල්වට්

 • Teddy Cashmere

  ටෙඩි කැෂ්මියර්

  නූල් ගණන: 288 එෆ්

  වර්ණ වේගවත් බව: මට්ටම 4

  පළල: 160CM හෝ අභිරුචිකරණය කර ඇත

  බර: 150-220GSM හෝ අභිරුචිකරණය කර ඇත

  විශේෂාංග: මෘදු, සුවපහසු, උණුසුම්, ඉහළ මට්ටමේ