කොට්ටය

 • Polyester Fabric Pillow Cushion

  පොලියෙස්ටර් රෙදි කොට්ට කුෂන්

  සංයුතිය: පොලියෙස්ටර්

  වර්ණය, විලාසිතාව, රෙදිපිළි අභිරුචිකරණය කළ හැකිය

  වැගිරෙන්නේ නැති, වියැකී නොයන, ස්ථිතික විරෝධී, පරිසර හිතකාමී රෙදි

  සෝෆා කුෂන්, කොට්ට, කාර් කොට්ට, ලුම්බිම් කොට්ට ආදිය සඳහා භාවිතා කළ හැකිය.