කොරල් වෙල්වට්

 • Pure Color Coral Velvet Fabric

  පිරිසිදු පාට කොරල් වෙල්වට් රෙදි

  සංයුතිය: පොලියෙස්ටර්

  බෝලයක් නැත, වියැකී නොයන, පරිසර හිතකාමී රෙදි

  භාවිතය: ළදරු බ්ලැන්කට්, ඇඳ ඇතිරිලි, නිදි බ්ලැන්කට්, පිජාමා

  කොරල් ලොම් යනු එක්තරා ආකාරයක සියුම් වයනයකි, මෘදු අතක්, හිසකෙස් ගැලවීමට පහසු නැත, බෝලයක් නැත, වියැකී නොයයි, සමට කිසිදු කෝපයක් ඇති නොකරයි.